7

.

8

.

6

.

 

.
شركت مهندسان مشاور آرمان پویش طرح در سال 1385 با عناوين موضوعي معماري،شهرسازي،
بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی و مطالعات اقتصادي و اجتماعي تاسيس و فعاليت
خود را آغاز نموده است.  همچنین، این شرکت خدمات مشاوره ­ای شامل مطالعه، طراحی، برآورد
و نظارت بر اجرای طرح­
های مختلف را پوشش می­ دهد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر این مشاور بر اساس آخرین استانداردها و معیارهای مهندسی،
فعالیت خود را در زمینه طراحی و نظارت پروژه­
های متنوع داخلی و خارجی ارائه می­ دهد وبا توجه
به تعدد و تنوع پروژه ها و گوناگوني محدوده هاي جغرافيايي ، داراي گروه هاي تخصصي مرتبط با
فعاليت ها میباشد