ردیف عنوان کتب و مقالات نام نویسنده تاریخ انتشار
.
1 کتاب مبانی جمعیت شناسی حسین جوادخانی زمستان 1387
.
2 بررسی اثراتی جمعیتی برنامه های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1383-1327) بر توزیع،سلسله مراتب و اندازه جمعیت شهری ایران حسین جوادخانی اسفند 1388
.
3 مستندسازی ابعاد و روند انتقال باروری درایران:سطوح متفاوت توسعه منطقه ای حسین جوادخانی-نادر مطیع حق شناس و سولماز پروین 1386
.
4 شاخص های توزیع جمعیت شهرها و روند شهرنشینی در ایران در سال های  (1375-1365) حسین جوادخانی 1385
.
5 تعدیل و تصحیح سرشماری ها و ارزیابی آنها با نرم افزارPAS حسین جوادخانی 1384
.
6 DEMOGRAPHIC DIMENSIONS OF THEURBANIZTION PROCESS IN SELECTED INAFRICAN COUNTRIES NEW PROSPECTSAND CHALLENGES حسین جوادخانی ARUSHA-TANZANIA December2007
.
7 روشهای تحلیل جمعیت نویسنده ادوارد اریاگا-ترجمه فاروق امین مظفری 1378
.
8 کتابAnthropology فاروق امین مظفری- عبدالعلی رحیمی 1384
.
9 اصول آمار و مقدماتی در علوم رفتاری ( با کاربردSPSS) فاروق امین مظفری- خورشید پاداش اصل 1389
.
10 اصول آمار و مقدماتی در علوم رفتاری ( با کاربردSPSS) فاروق امین مظفری- خورشید پاداش اصل 1389
.
11 Certificate of participation کیارش شکیبایی 16تیر 1389
.
12 پهنه بندی کلیماتوریسم منطقه ارسباران با استفاده ازشاخصTCI طاهره جلالی- بهروز ساری صراف و آذین جلال کمالی تابستان 1389
.
13 تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگری درشهرستان پیرانشهر با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژیک(PET) و متوسط نظر سنجی پیشبینی شده(PMV) طاهره جلالی آبان 1389
.
14 مقایسه تاثیر عناصر جوی در صنعت گردشگری سواحل غربی و شرقی دریاچه ارومیه طاهره جلالی تیرماه 1389
.
15 بررسی اثرات زیست محیطی هدفمند سازی یارانه ها وتوسعه اقتصاد شهری فرزانه کیاور 1390
.
16 نقش تحقیق و توسعه در توسعه تجارت بین الملل در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و ایران بر اساس سند چشم انداز  1404 فرزانه کیاور 1390
.
17 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه صادرات غیرنفتی در سال جهاد اقتصادی فرزانه کیاور 1390
.
18 اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاثیر آن بر ارتقایتوان داخلی فرزانه کیاور 1389
.
19 بررسی رابطه بین قیمت انرژی و مصرف انرژی در بخش صنعت در اقتصاد ایران فرزانه کیاور 1389
.
20 برنامه ریزی کلان منابع انسانی فرزانه کیاور 1389
.
21 بررسی طرح هدفمند سازی یارانه های انرژی برخصوصی سازی و تولید ناخالص داخلی فرزانه کیاور 1389
.
22 بررسي تاثير سياستهاي مالياتي بر اصلاح الگوي مصرف انر‍ژي فرزانه کیاور 1389
.
23 امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و وتوسعه منابع انسانی فرزانه کیاور 1389
.
24 بررسی عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیمخارجی در بخش نفت و گاز ایران فرزانه کیاور 1389
.
25 مدیریت انرژی در اقتصاد ایران فرزانه کیاور 1389
.
26 بررسی تاثیر سازمان همکاری های اقتصادی و سازمان کنفرانس اسلامی بر تجارت خارجی ایران با استفاده ازمدل جاذبه فرزانه کیاور 1389
.
27 Organochlorine pesticide and polychlorinated biphenyl residues in humanmilk – from tabriz, Iran فریده نقدی 2008
.
28 Ecological Capability Assessment ofTabriz Suburb, Iran for UrbanDevelopment by using Multi CriteriaEvaluation (MCE) Approach فریده نقدی 2008
.
29 ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر تبریز جهت توسعه شهری با استفاده از روش همپوشانی وزن دار(SAW)- در نوبت چاپ در مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست فریده نقدی 1387
.
30 ارزیابی توان اکولوژیک اراضی کشاورزی شهرستان مرند با استفاده از رویکردMCE- در نوبت چاپ درمجله علوم و تکنولوژی محیط زیست فریده نقدی 1388
.
31 ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر تبریز جهت توسعه شهری با استفاده ازAHP- چاپ شده در مجله منابع طبیعی دانشگاه آزاد بوشهر. فریده نقدی 1388
.
32 بررسي تجمع زيستي آفت كش‌هاي ارگانوكلره وتركيبات پلي كلره بي‌فنيل در شير مادران مناطق مركزي سواحل جنوبي درياي خزر- چاپ شده درهمایش سراسری علوم و صنایع غذایی-آذر86 فریده نقدی آذر86
.
33 بررسی تجمع ترکیبات پلی کلره بی فنیل و روندتغییرات آن در آب رودخانه های بابل رود،هراز و تالاررود، چاپ شده  در فریده نقدی 1387
.
34 ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر تبریز جهت توسعه شهری با استفاده از روش همپوشانی وزن دار(SAW)- چاپ شده در همایش ملی انسان،محیطزیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی همدان-اسفند1388 فریده نقدی اسفند1388
.
35 Organochlorine pesticide and polychlorinated biphenyl residues in humanmilk – from tabriz, Iran فریده نقدی 1388
.
36 ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر تبریز جهت توسعه شهری با استفاده ازAHP فریده نقدی 1390
.
37 ارزیابی توان اکولوژیک اراضی کشاورزی شهرستان مرند با استفاده از رویکردMCE- پنجمین کنفرانسملی روز جهانی محیط زیست- دانشگاه تهران1390 فریده نقدی 1390
.
38 Management of Regeneration aroundDead Trees and Help to ForestRestoration, Caspian Beech ForestNorth of Iran فریده نقدی Singapore. July2012
.
39 شناسايي بافتهاي فرسوده شهري با استفاده از GIS امين پسند-علي شكوهي
.
40 مديريت بحران زلزله در بافتهاي فرسوده شهري امين پسند
.
41 ترجمه كتاب شهرهاي سبز امين پسند