آدرس: تبریز- خیابان شریعتی جنوبی- مابین پاستور و دانشکده پرستاری- ساختمان ونوس-

پلاک 540- طبقه هشتم- واحد12

کد پستی: 5138816459

تلفن: 35558314- 041

فاکس: 35569655- 041

پست الکترونیکی: info@armanpouyesh.ir

 

adres