1. مطالعه تعیین حریم قلعه ضحاک هشترود

2. طرح جامع و تفضیلی منطقه نمونه گردشگری اطراف سد شهید مدنی

3. مطالعه امکانسنجی و بهسازی محدوده گردشگری و توریسم کلیسای سنت استپانوس

4. مطالعات آمایشی،توریسم و گردشگری،اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی
جنوب استان آذربایجانشرقی _ عجب شیر، بناب، مراغه، ملکان، چاراویماق، هشترود و میانه

5. مطالعات برنامه ریزی منطقه ای، توسعه کالبدی، مطالعات آمایشی توریسم و گردشگری جنوب
شرق 
استان آذربایجانشرقی

6. مطالعات موزه اوحدی مراغه

7. مطالعه مستند سازی بافت تاریخی – فرهنگی روستای اشتبین

8. مطالعه کالبدی وطراحی محوطه بافت روستای اشتبین (بافت با ارزش روستایی) در محیط GIS

9. مطالعه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره گشایش در محیط GIS

10. مطالعات توسعه کالبدی محوطه گردشگری کلیسای سنت استپانوس در محیط GIS

11. مطالعه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دامنه­های میشو شبستر(باغ وزیر) در محیط GIS

12. تهیه طرح اولیه مجتمع رفاهی خدماتی گردشگری سد کزرج میانه

 

.

.

.